توضیحات پروژه

نمونه ای از پروژه انجام شده در پژوهشکده شهید اعتباری بیان می گردد:

 

عناصر و قابلیت های نرم افزار مذکور :

1- این نرم افزار مشابه یک طراح و مشاور برای مهندسین شرکت برق قابل استفاده بوده و نیاز به حفظ یا همراهی روابط، جداول و مراجع برای کارشناسان را برطرف می کند.

2- از ویژگی های بارز این نرم افزار فایل exeآن ، قفل نرم افزاری، سادگی بسیار بالا، کاربری ساده و حجم پایین آن است و به راحتی قابل انتقال و نصب به همراه اجرای سریع می باشد.

3- برای کار با این نرم افزار نیاز به نصب نرم افزار جانبی دیگر بر روی کامپیوتر مورد استفاده نمی باشد.

4- نتایج خروجی این نرم افزار به صورت یک فایل متنی قابل ذخیره و یا پرینت می باشد.

5- این نرم افزار قادر به محاسبه کلیه پارامترهای مورد نیاز برای طراحی خطوط انتقال بوده و دیتا بیس کلیه مشخصه های مربوط به هادیهای مورد استفاده در خطوط انتقال قابل تغییر، ذخیره، حذف و یا اضافه می باشد.

6- کلیه پارامترهای خط در دمای کاری دلخواه و انواع دکل ها قابل محاسبه است.

7- امکان ایجاد نسخه های قابل استفاده بر روی تبلت ها و گوشی های هوشمند وجود دارد.