توضیحات پروژه

این نوع تقویت کننده ها در زمینه های ارسال و دریافت بیسیم اطلاعات کاربرد دارند. در وقع جزئی از لینک ارسال و دریافت اطلاعات می باشند.
مزایای این محصول:
ساخت این محصول با دانش فنی 100 درصد داخلی
ارزان قیمت بودن نسبت به نمونه های خارجی
ایجاد قابلیت های سفارشی
قابلیت تغییر فرکانس و توان