پروژ های انجام شده

در حال انجام

سیستم های آب و فاضلاب

گروه پاکاب سپاهان متشکل از متخصصین زبده، با دغدغه توسعه سیستم‌های تصفیه و جمع‌آوری فاضلاب مناسب برای جوامع کوچک با هزینه کم توسعه یافته است. یکی از اهداف این گروه انجام مشارکتی طرح‌ها با کمک مردم به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی طرح‌های توسعه است. این تیم در حال انجام پروژه های فاضلاب روستایی […]

مدیریت یکپارچه و حکمرانی منابع آب

تیم مدیریت یکپارچه و حکمرانی منابع آب در حال انجام پروژه های زیر در پژوهشکده شهید اعتباری می باشد:

„مطالعات مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود
„طراحی ساختار “مدیریت مشارکتی منابع آب”
„طراحی دستورالعمل گام به گام “تحلیل نهادی”
مطالعات ساماندهی رودخانه هامون (تهیه گزارش زمین شناسی، هیدرولوژی و … )

پیشرفت منطقه ای

با همکاری قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پروژه پیشرفت منطقه ای با محورهای زیر در این پژوهشکده در حال انجام است:

„مطالعات، شناسایی و تهیه نقشه پیشرفت دهستان پادنای وسطی(انجام شده)
„بررسی تجربیات جهانی و داخلی در حوزه توسعه روستایی(انجام شده)
„مرور ادبیات و بررسی روش های تحقیق در حوزه توسعه روستایی(انجام […]

بازدید از تصفیه خانه آب گلپایگان

بازدید از تصفیه خانه گلپایگان

✅ پنج شنبه 2 آذر

ظرفیت محدود