همایش فرصت های کار آفرینی با حضور آقای دکتر حیدری ریاست مرکز رشد جهاد کشاورزی ساعت 15 روز دوشنبه مورخ هفده آذر 1393 در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی برگزار گردید.
محورهای این همایش شامل معرفی تسهیلات ویژه برای شرکت های تحت حمایت مراکز رشد، چگونگی عضویت در مراکز رشد، فرصت های کارآفرینی در حوزه کشاورزی و … بود.