یکی از محصولات تولیدی پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری نرم افزار محاسبه گر پارامترهای الکتریکی خطوط انتقال برق به نام پایش کهربا است که به همت دانشجویان هسته برق طراحی شده است.

عناصر و قابلیت های نرم افزار مذکور عبارتند از:

1- این نرم افزار مشابه یک طراح و مشاور برای مهندسین شرکت برق قابل استفاده بوده و نیاز به حفظ یا همراهی روابط، جداول و مراجع برای کارشناسان را برطرف می کند.

2- از ویژگی های بارز این نرم افزار فایل exe آن ،قفل نرم افزاری، سادگی بسیار بالا، کاربری ساده و حجم پایین آن است و به راحتی قابل انتقال و نصب به همراه اجرای سریع می باشد.

3- برای کار با این نرم افزار نیاز به نصب نرم افزار جانبی دیگر بر روی کامپیوتر مورد استفاده نمی باشد.

4- نتایج خروجی این نرم افزار به صورت یک فایل متنی قابل ذخیره و یا پرینت می باشد.

5- این نرم افزار قادر به محاسبه کلیه پارامترهای مورد نیاز برای طراحی خطوط انتقال بوده و دیتا بیس کلیه مشخصه های مربوط به هادیهای مورد استفاده در خطوط انتقال قابل تغییر، ذخیره، حذف و یا اضافه می باشد.

6- کلیه پارامترهای خط در دمای کاری دلخواه و انواع دکل ها قابل محاسبه است.

7- امکان ایجاد نسخه های قابل استفاده بر روی تبلت ها و گوشی های هوشمند.

 

untitled