بررسی کارایی رنگ های مورد استفاده در دکلهای خطوط برق با همکاری هسته مهندسی متالورژی پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری و شرکت برق منطقه ای اصفهان به منظور صرفه جویی در هزینه های اجرایی و کاهش میزان خروج ارز از کشور در مدت سه ماه صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که رنگ های تولید داخل علاوه بر داشتن کیفیت و طول عمر بالا نسبت به نمونه های مشابه خارجی، هزینه های بسیار کمتری نیز دارند.