روایتی از رویداد کارآفرینی ایکاب 1395 در دانشگاه صنعتی اصفهان

?تهیه شده در نگارخانه رواق ماه
https://www.aparat.com/v/7hirQ