تیم مدیریت یکپارچه و حکمرانی منابع آب در حال انجام پروژه های زیر در پژوهشکده شهید اعتباری می باشد:

  • „مطالعات مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود
  • „طراحی ساختار “مدیریت مشارکتی منابع آب”
  • „طراحی دستورالعمل گام به گام “تحلیل نهادی”
  • مطالعات ساماندهی رودخانه هامون (تهیه گزارش زمین شناسی، هیدرولوژی و … )