ثبت نام دوره های آموزشی پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-95 آغاز شد.
تبلیغات مربوط به این دوره ها در زیر قابل مشاهده است.
دانشگاهیان علاقمند برای ثبت نام می توانند به ساختمان پ‍ژوهشکده (جنب مسجد دانشگاه) مراجعه نمایند.Eclips

HECHMS

Steel

MSP

ArcGIS

Matlab