گروه پاکاب سپاهان متشکل از متخصصین زبده، با دغدغه توسعه سیستم‌های تصفیه و جمع‌آوری فاضلاب مناسب برای جوامع کوچک با هزینه کم توسعه یافته است. یکی از اهداف این گروه انجام مشارکتی طرح‌ها با کمک مردم به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی طرح‌های توسعه است. این تیم در حال انجام پروژه های فاضلاب روستایی و شهری با همکاری پژوهشکده شهید اعتباری می باشد.

پروژه های انجام شده یا در حال اجرا:

 • „طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب طبیعی در دانشگاه صنعتی اصفهان و مزرعه لورک
 • „طراحی سیستم آبرسانی روستای جلال آباد

برخی از حوزه‌های فعالیت:

 • • طراحی شبکه فاضلاب شهری و روستایی
  • طراحی و اجرای سیستم‌های تصفیه تکمیلی پساب طبیعی
  • طراحی شبکه آبرسانی شهری و روستایی
  • طراحی سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار، کم‌فشار و سطحی
  • انجام طرح‌های مطالعاتی مهندسی رودخانه شامل مطالعات مورفولوژی، کاربری اراضی، فرسایش رسوب، هیدرولوژی و …
  • کسب دانش فنی در حوزه طراحی تصفیه‌خانه فاضلاب