photo_2016-11-10_11-04-39
دومین رویداد کارآفرینی ایکاب با موضوع محیط زیست و کشاورزی با اهداف زیر برگزار می گردد.

  1. آشنا شدن دانشجویان با فرصت ها و چالش‌های تولید و خدمات؛
  2. انجام کار تیمی، ایده پروری، امکان سنجی و تهیه مدل کسب و کار؛
  3. آشنایی دانشجویان بطور عملی با مباحث کارآفرینی؛
  4. ایجاد انگیزه در میان دانشجویان؛
  5. ایجاد فضای مناسب برای ادامه کار تیم و عملی شدن ایده‌های مطرح شدهلینک ثبت نام در رویداد:
    ikabevent.ir