سیستم ups با قابلیت تشخیص قطعی برق بطور خودکار، با همت هسته برق پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری در سال 94 ساخته شد و به ثبت اختراع رسید.
در زیر گواهی ثبت اختراع قابل مشاهده است
???????????????????????????????