اردوی تشکیلاتی پژوهشکده دانشجویی شهید اعتباری در تاریخ یکم تا سوم مهرماه 94 در اردوگاه شهدای درچه برگزار شد. هدف از برگزاری این اردو، برسی عملکرد 6 ساله پژوهشکده و برنامه ریزی برای سال جاری بود و  45 نفر از اعضای پژوهشکده در آن شرکت داشتند. این اردو شامل برنامه های آموزشی، ورزشی، فرهنگی و تشکیلاتی بود که در ادامه جزئیات آن ها بیان می گردد.

1- برنامه های آموزشی: کارگاه های آموزشی اقتصاد مقاومتی (حجه الاسلام صادقیان)، ضرورت های کار تشکیلاتی (حجه الاسلام کریمی)، مدیریت زمان (حجه الاسلام حبیبی)، شاخص های کار جهادی (حجه الاسلام  مهدیان)

2- برنامه های ورزشی تفریحی: ورزش صبحگاهی، ورزش باستانی، والیبال و مسابقه دارت

3- برنامه های فرهنگی: نماز جماعت، دعای کمیل و دعای ندبه

4- برنامه های تشکیلاتی: تکمیل بوم کسب و کار در هسته های مختلف با محوریت یک ایده، ابلاغ برنامه های سال جاری هسته ها و معاونت های پژوهشکده و تبیین فرآیند برگزاری دوره های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی

در پایان این اردو از اعضای سابق و پیشکسوتان پژوهشکده طی برنامه ای تقدیر به عمل آمد.

DSC00077

ورزش باستانی

DSC00165

مسابقه دارت

DSC00197

جلسه هسته های پژوهشی

DSC00281

جلسه هسته های پژوهشی

DSC00425

کارگاه الزامات کار جهادی

DSC00423

کارگاه الزامات کار جهادی

DSC00113

کار گاه اقتصاد مقاومتی

DSC00178

کارگاه الزامات کار تشکیلاتی

DSC00362

تقدیر از پیشکسوتان پژوهشکده

DSC00376

تقدیر از پیشکسوتان پژوهشکده

DSC00366

تقدیر از پیشکسوتان پژوهشکده

DSC00403

تقدیر از پیشکسوتان پژوهشکده

DSC00417

تعداری از اعضای دیروز و امروز پژوهشکده