افق های روبرو

یک پژوهشکده بایستی بتواند نیازهای صنعت را شناسایی کند.نقاط ضعفی که در صنعتهای فعال وجود دارد می توانند با هم اندیشی با پژوهشکده های فعال برطرف گردند.  

ماموریت

یک پژوهشکده بایستی با برخورداری از سبقه و پشتیبانی قابل قبول، بتواند به صورت حداکثری توجهات یک صنعت را فراهم آورد.

چشم انداز

یک پژوهشکده بایستی بتواند با برخورداری از کادر فعال دانشگاهی و نیز تعریف سند چشم اندازی از مراحل انجام پروژه ، راه را برای رسیدن به نتیجه ای شایسته هموار سازد.

مشکلات موجود در صنعت شما چیست؟

با توجه به گستردگی رشته ها ساز و کار های ما می توانند به حضور پررنگ صنایع گوناگون و متنوع کمک بسزایی نماید و از طرفی سابقه تعامل ما با صنایع گوناگون می تواند به پیشبرد بهینه درخواست ها کمک شایانی نماید.
  • تنوع موضوعات در صنایع برای ما قابل پشتیبانی است.
  • صنعت خود را ارتقاء بخشید.
  • نقاط ضعف مجموعه صنعتی خود را به نقاط قوت تبدیل کنید.
پیشنهاد پروژه 

توانمندی ها

|0 نظر

پژوهشکده شهید اعتباری دارای توانمندی های زیر در زمینه های ذکر شده […]

 

شما صاحب ایده هستید؟

  •  ما برای ایده های شما اهمیت قائلیم.
  • ایده ای که قابلیت کاربردی در صنعت را دارا است.
  • تا پایان ساخت نمونه نیمه صنعتی در کنار شما خواهیم بود.
  • پتانسیل ساخت نمونه آزمایشگاهی وجود دارد.
  • جلسه ای با مشارکت صنعتگران و شما تشکیل می شود و نسبت به نحوه ادامه همکاری تصمیم گیری خواهد شد.
 
برقراری تماس

هم اکنون می توانید ایده های خود را با ما در میان بگذارید

منتظر شما هستیم

برقراری تماس